Nutricia Polska po raz trzeci Najlepszym Pracodawcą


NUTRICIA Polska została laureatem 10. edycji programu Najlepsi Pracodawcy w 2015 roku w kategorii dużych przedsiębiorstw. Uzyskanie tytułu Najlepszego Pracodawcy po raz kolejny potwierdza, że NUTRICIA Polska oferuje angażujące i motywujące miejsce pracy. Według NUTRICIA podstawą przyjaznego środowiska zawodowego jest partnerski dialog prowadzony z pracownikami oraz codzienna motywacja do działań, które gwarantują długofalowy rozwój firmy.

"W Dywizji Żywności Medycznej firmy NUTRICIA tworzymy kulturę organizacyjną opartą na postawach liderskich CODE (Committed, Open, Doer, Empowered). Nasza strategia, skupiająca się na rozwoju ludzi i organizacji, umożliwia nam budowanie „Zdrowej Organizacji”, w której jesteśmy otwarci na wymianę opinii, a zaangażowanie naszych pracowników jest widoczne nie tylko na płaszczyźnie biznesowej, ale i społecznej. Humanizm, Otwartość, Bliskość i Entuzjazm to wartości, które cenimy i które wyznaczają standardy naszych działań w stosunku do współpracowników, klientów i konsumentów. Tytuł Najlepszego Pracodawcy, jaki po raz kolejny otrzymała NUTRICIA, zobowiązuje i motywuje nas do dalszych działań. Poprzez kultywowane przez nas wartości będziemy konsekwentnie budować firmę opartą na wzajemnym zaufaniu, wiarygodności oraz odpowiedzialności społecznej i biznesowej" – mówi Jan Woliński, dyrektor ds. personalnych, Dywizja Żywności Medycznej NUTRICIA Polska.

Badanie Najlepsi Pracodawcy przeprowadza firma Aon Hewitt, która specjalizuje się w doradztwie i rozwiązaniach z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Program Najlepsi Pracodawcy jest kierowany do organizacji, które chcą zdobywać lepsze wyniki biznesowe poprzez doskonalenie środowiska pracy, wiarygodną markę pracodawcy, kulturę wysokich wyników, zaangażowanie pracowników oraz do firm pragnących być pracodawcą pierwszego wyboru. Kluczowym wskaźnikiem decydującym o przyznaniu danej organizacji tytułu Najlepszego Pracodawcy jest indeks zaangażowania pracowników. O zaangażowaniu świadczy pozytywne myślenie o firmie, chęć pozostania w organizacji i gotowość do podjęcia dodatkowego wysiłku, by organizacja odniosła sukces. Badanie, za pomocą anonimowych kwestionariuszy, daje możliwość wypowiedzenia się pracownikom, działom HR oraz przedstawicielom kadry zarządzającej na temat warunków pracy. Program Najlepsi Pracodawcy jest realizowany od 2005 roku i jest największym badaniem tego typu w Polsce.