"Opieka dla przyszłości” – Nutricia Medyczna prezentuje efekty działań wokół społecznej odpowiedzialności biznesu


Nutricia Medyczna, jako pierwsza firma na polskim rynku żywienia medycznego, opublikowała broszurę podsumowującą działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu za 2016 rok, pn. „Opieka dla przyszłości. Nasza odpowiedzialność za żywienie w chorobie”. Tym samym organizacja konsekwentnie realizuje założenia strategii CSR przyjętej na lata 2016-2018.

Nutricia Medyczna od ponad 20 lat buduje w Polsce rynek oraz świadomość żywienia medycznego, jako integralnego elementu opieki zdrowotnej. W związku z tym, poza dostarczaniem pacjentom kompleksowych rozwiązań opowiadających na ich potrzeby, realizuje także szereg działań edukacyjnych.

Od początku naszej obecności w Polsce jesteśmy blisko pacjentów ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, dostarczając im najwyższej jakości rozwiązań z zakresu żywienia w chorobie. Mówiąc o rozwiązaniach mamy na myśli podejście kompleksowe, obejmujące nie tylko produkty i usługi z zakresu żywienia medycznego, ale przede wszystkim szereg różnych aktywności, w tym edukacyjnych i społecznych. W trosce o pacjenta, wspólnie ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów, tworzymy standardy opieki wykraczające poza podstawową działalność organizacji takich jak nasza. To jest nasze rozumienie odpowiedzialności, o której mówimy w wydanej broszurze – mówi Adam Aleksiejuk, dyrektor generalny Nutricii Medycznej w Polsce, Rosji&CIS, krajach bałtyckich i Ukrainie. Podejmując inicjatywy w zakresie budowania świadomości wokół żywienia medycznego kierujemy je do różnych grup. Prowadzimy m.in. Akademię Nutricia i warsztaty na temat żywienia dojelitowego dla przedstawicieli zawodów medycznych, angażujemy niemal 750 pielęgniarek w ramach programu edukacyjnego NutriClub, a z myślą o przyszłych farmaceutach stworzyliśmy Program Ambasadorski NutriFuture. Wciąż też realizujemy kampanię edukacyjną skierowaną zarówno do pacjentów, opiekunów, jak i całego społeczeństwa– dodaje.

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny jest istotną częścią strategii Nutricii Medycznej. Firma rozumie to podejście zdecydowanie szerzej niż tylko przez pojedyncze projekty, ponieważ jest to także stały element codziennej działalności, oferty, procedur i podejścia do klienta oraz partnerów.

W Nutricii Medycznej słowo „odpowiedzialność” towarzyszy każdemu z nas od początku działalności firmy na polskim rynku. Po raz pierwszy jednak mówimy o niej szeroko, podając konkretne dane i opisując liczne działania, które są potwierdzeniem odpowiedzialnego podejścia do prowadzonego biznesu – mówi Anna Cywińska, dyrektor komunikacji Nutricii Medycznej w Polsce, Rosji&CIS, krajach bałtyckich i Ukrainie. Wykorzystywane przez nas rozwiązania oraz aktywny udział w budowaniu świadomości społecznej przyczyniają się do rozwoju rynku żywienia medycznego i wzrostu znaczenia tej kategorii w Polsce. Mamy świadomość, że dla przyszłości kategorii żywienia medycznego ważne są nie tylko najwyższe standardy wprowadzania i dystrybucji produktów, łańcucha dostaw czy stale prowadzone przez nas badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami, odpowiadającymi na specjalne potrzeby żywieniowe chorych. Jesteśmy przekonani, że w centrum naszej działalności zawsze powinien znajdować się pacjent, dlatego szczególnie ważne jest zapewnienie kompleksowej opieki, uwzględniającej także wysokiej jakości serwis i edukację – dodaje.

Nutricia Medyczna od lat utrzymuje pozycję lidera kategorii żywienia medycznego z udziałem  rynkowym na poziomie 72%[i]. W 2016 roku, już po raz czwarty, Nutricia Polska Sp. z o.o., której częścią jest Nutricia Medyczna, została Najlepszym Pracodawcą Roku. Pokazuje to zasadność realizowania programów skierowanych do pracowników, zapewniających odpowiednie warunki pracy, tj. Zdrowa Organizacja. Z tego względu firma oferuje m.in. działania w zakresie well-being czy wolontariatu pracowniczego HOPE, dzięki któremu tylko w 2016 roku pracownicy Nutrcii Medycznej zrealizowali aż 19 projektów.

Opieka dla przyszłości - broszura do pobrania


[i] Źródło: QuintilesIMS, NFZ, Badanie „Żywienie dojelitowe w szpitalach” zrealizowane przez Sequence. Dane dotyczą sprzedaży zarówno produktów do żywienia dojelitowego,jak i doustnego. Market share dla diet aminokwasowych do postępowania dietetycznego u niemowląt i dzieci został obliczony dla kategorii AAF (amino acid based formula).