Best Care Logo

Best Care

To idea "najlepszej opieki", jednak polskie tłumaczenie tej nazwy nie do końca oddaje jej prawdziwe znaczenie.

U podstaw Best Care leży bowiem o wiele więcej!

Best Care to przede wszystkim zapewnienie opieki chorym ze specjalnymi potrzebami

To dbałość o naszych pacjentów oraz ich bliskich, poprzez dostarczanie im najlepszych, kompleksowych rozwiązań z zakresu żywienia w chorobie.

W jaki sposób realizujemy tę ideę? Poprzez zapewnienie pacjentom dostępu do naszych produktów w najwygodniejszej dla nich formie (np. z bezpłatną dostawą do ich domów oraz poprzez obecność naszych produktów w szpitalach), a także edukację z zakresu żywienia medycznego i odżywiania w chorobie oraz poprzez zapewnienie chorym, po wypisie ze szpitala, dostępu do usług żywienia domowego oferowanych przez Nutrimed.

Best Care to również edukacja tych, którzy pomagają innym.

Lekarze, pielęgniarki i farmaceuci otrzymują od nas możliwość zwiększania swojej wiedzy, poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, współpracę z naszymi Przedstawicielami Medycznymi oraz inne działania, także internetowe np. e-learningi. Lekarzom i farmaceutom zapewniamy nie tylko wiedzę produktową, ale przede wszystkim staramy się, by mieli oni świadomość jak ważne jest żywienie pacjentów w chorobie.

Best Care to także dbałość o naszych pracowników

Zapewniamy najwyższej jakości opiekę zdrowotną, dofinansowanie zajęć sportowych, szeroką ofertę szkoleń m.in. z zakresu rozwoju osobistego, a także różnego rodzaju aktywności, dzięki którym motywujemy i wspieramy każdego z pracowników, aby zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym miał możliwość samorealizacji i poczucia bezpieczeństwa.

Best Care przejawia się w każdej aktywności, którą podejmujemy w naszej pracy i życiu osobistym. Best Care jest dla nas drogowskazem, dzięki któremu mamy szansę zmieniać świat na lepszy.