Materiały informacje dla lekarzy

W tym dziale znajdą Państwo praktyczne informacje na temat żywienia dojelitowego. Poniżej prezentujemy materiały dotyczące problemu żywienia dojelitowego w wybranych przypadkach medycznych oraz ulotki dotyczące wybranych produktów.

Pobierz aplikację do rozliczeń żywienia w szpitalu

Najnowsze artykuły naukowe, zapraszamy do lektury

Farmakoekonomika leczenia żywieniowego

Doświadczenia funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej pokazują, że corocznie niewystarczająca ilość środków finansowych przeznaczana jest na lecznictwo stacjonarne. Od lat, na skutek postępu nauki oraz objęcia opieką zdrowotną całych społeczeństw, występują tendencje wzrostu kosztów leczenia. Wśród możliwości ograniczenia tych kosztów na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie zasad farmakoekonomiki.

Czytaj więcej

dr n. med. Józef Bojko
Ordynator oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Wojewódzki w Opolu

Leczenie żywieniowe w terminalnej fazie choroby nowotworowej

Terminalna faza choroby nowotworowej to okres od zdiagnozowania porażki leczenia przyczynowego do śmierci chorego. Czas ten nie powinien oznaczać spadku aktywności terapeutycznej w stosunku do chorego. Konieczne jest efektywne i intensywne leczenie pozwalające na uzyskanie jak najwyższej możliwej jakości pozostałego okresu życia oraz racjonalne wydłużenie jego trwania.

Czytaj więcej

dr n. med. Piotr Sowiński
Centrum Onkologii, Warszawa

break;

Żywienie dojelitowe chorych nieprzytomnych

Nie istnieje taka choroba, w której przewlekle głodzenie przynosiłoby korzyści terapeutyczne. Standardowa podaż dożylna płynów fizjologicznych chorym, którzy nie chcą, nie mogą lub nie powinni jeść, nie jest w stanie dostarczyć choremu wystarczającej ilości energii. Płyny fizjologiczne nie zawierają również białka, witamin i pierwiastków śladowych, a nawet wystarczającej ilości składników mineralnych. Pokrycie zapotrzebowania wodnego to zbyt mało. Głodzenie podczas leczenia szpitalnego jest zwią...

Czytaj więcej

dr n. med. Waldemar Pawłowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia AM w Warszawie

Żywienie dojelitowe w okresie okołooperacyjnym

Jak wiadomo istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność pomiędzy stanem odżywienia chorych w okresie przedoperacyjnym, a chorobowością i śmiertelnością pooperacyjną. Jednak, choć ta statystyczna zależność jest obserwowana tylko w przypadkach znacznego stopnia niedożywienia chorych po rozległych operacjach (zwłaszcza na przewodzie pokarmowym) istnieje przekonanie, że wyniki leczenia pooperacyjnego można polepszyć poprzez poprawę stanu odżywienia chorych jeszcze w okresie przedoperacyjnym.

Czytaj więcej

dr n. med. Waldemar Pawłowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia AM w Warszawie

Żywienie dojelitowe w chorobie nowotworowej w szpitalu i domu

Wyniszczenie nowotworowe (cancer cachexia) charakteryzuje się kompleksem zmian patologicznych o mechanizmie neuroendokrynnym i zapalnym. Zmiany te są porównywalne ze stanem przewlekłego zapalenia o umiarkowanym stopniu aktywności. Wykrycie cytokin (TNF a, IL-1, IL-6, IFNy), będących mediatorami odpowiedzi zapalnej ustroju, zwiększonego poziomu niektórych klasycznych hormonów (kortyzol, katecholaminy, glukagon) oraz białek ostrej fazy (CRP, amyloid A, a -1-antytrypsyna, 2-makroglobulina) w...

Czytaj więcej

dr n. med. Waldemar Pawłowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia AM w Warszawie

Żywienie enteralne jako element leczenia dietetycznego

Żywienie enteralne, czyli drogą przewodu pokarmowego, powinno być stosowane wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dopiero brak możliwości zastosowania pełnego żywienia enteralnego (odpowiedniego do aktualnych potrzeb chorego) jest wskazaniem do częściowego lub całkowitego żywienia pozajelitowego (drogą dożylną).

Czytaj więcej

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska
Klinika Gastroenterologii i Żywienia, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Ocena stanu odżywienia

Celem oceny stanu odżywienia jest identyfikacja chorych zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, określenie stopnia niedożywienia oraz monitorowanie skuteczności leczenia żywieniowego.

Czytaj więcej

prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł
Zakład Żywienia Człowieka AM w Warszawie

Niedożywienie jako problem kliniczny

Mimo upływu ponad 30 lat od wprowadzenia do praktyki klinicznej leczenia żywieniowego i powszechnej dostępności preparatów do żywienia poza- i dojelitowego, niedożywienie wśród chorych hospitalizowanych jest nadal zjawiskiem powszechnym, a jego następstwa są niedoceniane.

Czytaj więcej

prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł
Zakład Żywienia Człowieka AM w Warszawie

Leczenie żywieniowe w praktyce

Zapraszam na relację z wykładu poświęconego problematyce leczenia żywieniowego na oddziałach internistycznych, wygłoszonego podczas konferencji Interna 2013, w dniu 6 kwietnia 2013 r. Mam nadzieję, że ten wykład dostarczy Wam wskazówek i pomoże w codziennej praktyce lekarskiej, zwłaszcza, że jako interniści często macie pierwszy kontakt z pacjentem i to Wy musicie prawidłowo zdiagnozować problem niedożywienia.

Czytaj więcej

dr hab. med. Stanisław Kłęk

Pozostałe aktualności

Żywienie dojelitowe chorych nieprzytomnych

Żywienie dojelitowe chorych nieprzytomnych

Nie istnieje taka choroba, w której przewlekle głodzenie przynosiłoby korzyści terapeutyczne. Standardowa podaż dożylna płynów fizjologicznych chorym, którzy nie chcą, nie mogą lub nie powinni jeść, nie jest w stanie dostarczyć choremu wystarczającej ilości energii. Płyny fizjologiczne nie zawierają...

Czytaj więcej

dr n. med. Waldemar Pawłowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia AM w Warszawie

Żywienie dojelitowe w okresie okołooperacyjnym

Żywienie dojelitowe w okresie okołooperacyjnym

Jak wiadomo istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność pomiędzy stanem odżywienia chorych w okresie przedoperacyjnym, a chorobowością i śmiertelnością pooperacyjną. Jednak, choć ta statystyczna zależność jest obserwowana tylko w przypadkach znacznego stopnia niedożywienia chorych po rozległych oper...

Czytaj więcej

dr n. med. Waldemar Pawłowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia AM w Warszawie

Żywienie dojelitowe w chorobie nowotworowej w szpitalu i domu

Żywienie dojelitowe w chorobie nowotworowej w szpitalu i domu

Wyniszczenie nowotworowe (cancer cachexia) charakteryzuje się kompleksem zmian patologicznych o mechanizmie neuroendokrynnym i zapalnym. Zmiany te są porównywalne ze stanem przewlekłego zapalenia o umiarkowanym stopniu aktywności. Wykrycie cytokin (TNF a, IL-1, IL-6, IFNy), będących mediatorami o...

Czytaj więcej

dr n. med. Waldemar Pawłowski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia AM w Warszawie

Żywienie enteralne jako element leczenia dietetycznego

Żywienie enteralne jako element leczenia dietetycznego

Żywienie enteralne, czyli drogą przewodu pokarmowego, powinno być stosowane wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dopiero brak możliwości zastosowania pełnego żywienia enteralnego (odpowiedniego do aktualnych potrzeb chorego) jest wskazaniem do częściowego lub całkowitego żywienia pozajelitowego (dro...

Czytaj więcej

dr n. med. Małgorzata Łyszkowska
Klinika Gastroenterologii i Żywienia, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Ocena stanu odżywienia

Ocena stanu odżywienia

Celem oceny stanu odżywienia jest identyfikacja chorych zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, określenie stopnia niedożywienia oraz monitorowanie skuteczności leczenia żywieniowego.

Czytaj więcej

prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł
Zakład Żywienia Człowieka AM w Warszawie

Niedożywienie jako problem kliniczny

Niedożywienie jako problem kliniczny

Mimo upływu ponad 30 lat od wprowadzenia do praktyki klinicznej leczenia żywieniowego i powszechnej dostępności preparatów do żywienia poza- i dojelitowego, niedożywienie wśród chorych hospitalizowanych jest nadal zjawiskiem powszechnym, a jego następstwa są niedoceniane.

Czytaj więcej

prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł
Zakład Żywienia Człowieka AM w Warszawie

Leczenie żywieniowe w praktyce

Leczenie żywieniowe w praktyce

Zapraszam na relację z wykładu poświęconego problematyce leczenia żywieniowego na oddziałach internistycznych, wygłoszonego podczas konferencji Interna 2013, w dniu 6 kwietnia 2013 r. Mam nadzieję, że ten wykład dostarczy Wam wskazówek i pomoże w codziennej praktyce lekarskiej, zwłaszcza, że jako in...

Czytaj więcej

dr hab. med. Stanisław Kłęk

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.