Leczenie żywieniowe w praktyce


Zapraszam na relację z wykładu poświęconego problematyce leczenia żywieniowego na oddziałach internistycznych, wygłoszonego podczas konferencji Interna 2013, w dniu 6 kwietnia 2013 r. Mam nadzieję, że ten wykład dostarczy Wam wskazówek i pomoże w codziennej praktyce lekarskiej, zwłaszcza, że jako interniści często macie pierwszy kontakt z pacjentem i to Wy musicie prawidłowo zdiagnozować problem niedożywienia.

Problem jest poważny i niestety powszechny, leży u styku wielu jednostek chorobowych, a często bywa bagatelizowany nie tylko przez wykładowców uczelni medycznych, ale też nas, lekarzy. Zależy mi na tym, aby poszerzenie wiedzy w zakresie leczenia żywieniowego nie tylko podniosło świadomość w środowisku lekarskim, ale też przełożyło się na jakość leczenia pacjenta.

dr hab. med. Stanisław Kłęk