Nasza misja

Sprawiamy, że żywienie medyczne staje się integralną częścią opieki zdrowotnej.

Nasza wizja

Solution Company - oferujemy naszym pacjentom kompleksowe rozwiązania, by jak najlepiej odpowiadać na ich wyjątkowe potrzeby żywieniowe.

Naszym celem jest bycie liderem w żywieniu medycznym, które wspiera proces leczenia, dając szansę na szybszy powrót do zdrowia oraz polepszenie jakości życia naszych pacjentów.

Od innych firm odróżnia nas jednak to, że dążąc do realizacji naszych celów i założeń działamy zgodnie z ideą i zasadami BEST CARE – które odnosimy do naszych pacjentów,lekarzy oraz pracowników firmy.