Milupa Basic – f

Do postępowania dietetycznego u niemowląt od urodzenia do ukończenia 1. roku życia oraz u starszych dzieci jako uzupełnienie diety.

Standardowy

Standardowy

Charakterystyka

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, niezawierający tłuszczu. Proszek do sporządzania roztworu doustnego.

Wskazania

Do postępowania dietetycznego u niemowląt od urodzenia do ukończenia 1. roku życia oraz u starszych dzieci jako uzupełnienie diety.

Dodatkowe informacje

Produkt na import docelowy.