Milupa OS 3 advanta

Do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 15. roku życia.

Standardowy

Standardowy

Charakterystyka

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.

Wskazania

Do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 15. roku życia.

Dodatkowe informacje

Produkt na import docelowy.