Milupa TYR 2 prima

Do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 1. roku życia.

Standardowy

Standardowy

Charakterystyka

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.

Wskazania

Do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 1. roku życia.

Dodatkowe informacje

Produkt na import docelowy.