Produkty stosowane w chorobach rzadkich

Poznaj nasze specjalistyczne produkty dla chorób rzadkich.

Wybierz grupę produktów:

Fenyloketonuria

Fenyloketonuria

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na fenyleketonurię.

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na mukowiscydozę.

Padaczka lekooporna

Padaczka lekooporna

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na padaczkę lekooporną.

MSUD - Choroba Syropu Klonowego

MSUD - Choroba Syropu Klonowego

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na chorobę syropu klonowego.

TYR - Tyrozynermia

TYR - Tyrozynermia

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na tyrozynermię.

HCU - Homocystynuria

HCU - Homocystynuria

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na homocystynurię.

MMA/PA - kwasica metylomalonowa i propionowa

MMA/PA - kwasica metylomalonowa i propionowa

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na kwasicę metylomalonową i propionową.

IVA - kwasica izowalerianowa

IVA - kwasica izowalerianowa

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na kwasicę izowalerianową.

GA 1 - Kwasica Glutarowa typu 1

GA 1 - Kwasica Glutarowa typu 1

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na kwasicę Glutarowa typu 1.

UCD - zaburzenia cyklu mocznikowego

UCD - zaburzenia cyklu mocznikowego

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na zaburzenia cyklu mocznikowego.

VLCAD, LCHAD - Zaburzenia mitochondrialnego utleniania długo (LCHAD) i bardzo długołańcuchowych (VLCAD) kwasów tłuszczowych.

VLCAD, LCHAD - Zaburzenia mitochondrialnego utleniania długo (LCHAD) i bardzo długołańcuchowych (VLCAD) kwasów tłuszczowych.

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na VLCAD i LCHAD.

Diety specjalistyczne – Milupa BASIC

Diety specjalistyczne – Milupa BASIC

Poznaj nasze produkty przeznaczone do diet specjalistycznych BASIC.

X -ALD - Adrenoleukodystrofia

X -ALD - Adrenoleukodystrofia

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na adrenoleukodystrofię.

SLOS - Zespół Smitha, Lemlego i Opitza

SLOS - Zespół Smitha, Lemlego i Opitza

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na zespół Smitha, Lemlego i Opitza.