VLCAD, LCHAD - Zaburzenia mitochondrialnego utleniania długo (LCHAD) i bardzo długołańcuchowych (VLCAD) kwasów tłuszczowych.

Poznaj nasze produkty dla osób chorych na VLCAD i LCHAD.

Monogen

Monogen

Do postępowania dietetycznego u niemowląt od urodzenia do ukończenia 1. roku życia oraz u starszych dzieci jako uzupełnienie diety.

MCT Oil

MCT Oil

Do postępowania dietetycznego w każdym wieku, jako uzupełnienie diety.

Liquigen

Liquigen

Do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 6. miesięcy życia.

MCT Peptide

MCT Peptide

Do postępowania dietetycznego u niemowląt od urodzenia do ukończenia 1. roku życia oraz u starszych dzieci jako uzupełnienie diety.